Dopłaty NFOŚiGW do domów pasywnych i energooszczędnych

NFOŚiGW opracowując program dopłat do kredytów hipotecznych na budowę lub zakup domów energooszczędnych, wprowadził dwa standardy budynków: NF40 i NF15. Standard NF40, popularnie nazywany jest energooszczędnym, zaś NF15 - pasywnym. Oznaczenia cyfrowe określają maksymalny, jednostkowy wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wskaźnik określany jest w jednostkach kWh/(m2 x rok). Zaproponowane standardy odnoszą się do budynków mieszkalnych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej.

Przy właściwie zaizolowanym i uszczelnionym budynku spełniającym wymagania NF15 i wyposażonego w tradycyjną wentylację grawitacyjną straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego dochodzą do 80%. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zapotrzebowania na energię do ogrzewania jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu systemu pozwalającego na odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Najbardziej powrzechnym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z systemem rekuperacji ( tzw. rekuperacja ). Zakładana graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła tego typu urządzeń dla budynków jednorodzinnych, projektowanych w III strefie klimatycznej, powinna wynosić nie mniej niż 90% (NF15) lub 85% (NF40).

Po za rekuperacją istotny wpływ na końcowe zapotrzebowanie na energię mają również układy i instalacje ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku ogrzewania wymagania dotyczą minimalnych sprawności instalacji c.o. tj. sprawność przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania, a także sprawność wytwarzania energii dla poszczególnych rodzajów paliw. Ponadto, niezbędne jest wyposażenie instalacji w automatykę pogodową oraz lokalną.

 

Jako firma projektowo wykonawcza jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowe rozwiązanie w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła, wod-kan) spełniające wymogi NFOŚiGW dostosowane indywidualnie do każdego budynku oraz potrzeb Inwestora.

Świadectwa energetyczne

Certyfikat energetyczny (inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej) to precyzyjna informacja o stanie energetycznym budynku. Określa jego klasę energetyczną , czyli energochłonność wyrażoną ilością energii  w kWh na 1m2 w roku. Obowiązek sporządzania certyfikatów energetycznych dla nowych , sprzedawanych i wynajmowanych budynków wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009 roku znowelizowana Ustawa Prawo Budowlane wraz z poźniejszymi zmianami.
Obowiązek dostarczenia certyfikatu w przypadku nowych budynków leży po stronie inwestora, w przypadku sprzedaży lub wynajmu po stronie sprzedającego/wynajmującego. Dla budynków oddawanych do użytkowania dokument taki składa się wraz z wnioskiem otrzymania pozwolenia na użytkowanie do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Przy sprzedaży i wynajmie – dołącza się go do dokumentacji do aktu notarialnego sprzedaży lub przedstawia do wglądu w przypadku najmu.


Świadectwo energetyczne jest to:

  • dokument wymagany prawem przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę nazywana projektowaną charakterystyką energetyczną.
  • dokument wymagany prawem w przypadku oddawania budynku do użytkowania po zakończeniu procesu budowy bądż rozbudowy.
  • dokument potrzebny podczas sprzedaży nieruchomości.
  • dokument zawierający cenne informacje nt. potencjalnych możliwych działań w celu ograniczenia kosztów użytkowania danego obiektu budowalnego poprzez ograniczenie jego energochłonności.
  • dokument stanowi informację czy dany obiekt budowalny (budynek) jest energooszczędny.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz projektowane charakterystyki energetyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując najnowsze oprogramowanie komputerowe BDEC Professional, a nasze pliki wsadowe dodatkowo dla bezpieczeństwa oraz wymogami prawa budowlanego przechowywane są na serwerach dostawcy oprogramowania przez 10 lat.

Dopłaty do kolektorów słonecznych

Do 2015 roku zainteresowani zakupem i montażem kolektorów słonecznych mogą skorzystać z programu dopłat NFOŚiGW. Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest sfinansowanie inwestycji za pieniądze pożyczone od jednego ze wskazanych banków. W programie pojawiło się kilka nowych warunków.
Akcja promuje inwestowanie w kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej. Na ich zakup i montaż uzyskać można nawet 45% dopłaty do kredytu.

O uzyskanie dotacji do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych mogą się starać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe instalujące systemy na nieruchomościach wielolokalowych. Warunkiem jest to, żeby dom, na którym znajdzie się kolektor nie był podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej.

 

Kwota kredytu lub jej objęta programem dofinansowania część musi być wykorzystana na sfinansowanie ściśle określonych kosztów ekologicznego przedsięwzięcia. Do tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji NFOŚiGW wlicza między innymi koszty projektów, zakupu nowych instalacji, zakupu właściwego ciepłomierza, montażu kolektora czy koszty podatku VAT. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, zgodnie z najnowszą decyzją Funduszu, nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

 

Istotnym wymogiem do uzyskania dopłaty jest również to, aby kredytowane kolektory były zgodne z normą PN EN-12975-2 oraz europejskim certyfikatem „SOLAR KEYMARK”. Poza tym, dla kredytów udzielanych od stycznia 2013 roku Fundusz wprowadził dwa bardzo istotne wymogi. Teraz montowane instalacje kolektorów słonecznych muszą być objęte gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 5 lat. Konieczne jest też udzielenie przez wykonawcę rękojmi w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia.

zestawy promocyjne - nie czekaj kup już dziś!

Jeśli należysz do grona ludzi dbających o komfort miejsca, w którym mieszkasz i nie jest Ci obojętne ile płacisz za rachunki ogrzewania budynku, a jednocześnie dbasz o środowisko? To skorzystaj z naszej promocji. Złóż zapytanie ofertowe na zakup i montaż centralki rekuperacyjnej, zestawu solarnego lub pompy ciepła, a otrzymasz dodatkowy 5% rabat.

Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła

Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem, serwisem instalacji wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji oraz pompami ciepła. Łódź, Poddębice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Uniejów czy też cała Polska nie ma to znaczenia; świadczymy usługi wszędzie tam gdzie klienci doceniają wysoki standard usług w niskiej cenie.

Facebook MAVENT